Conducerea sociețătii

Consiliul de administrație are următoarea componență

Ene Mihai

PREȘEDINTE CA

CV

Boldi Sorin Florian

VICEPREȘEDINTE

CV

Onțică-Stănescu Gabriela-Elișor

MEMBRU CA

CV

Conducerea executivă are următoarea componență

Ene Mihai

DIRECTOR GENERAL

Regulament intern CA 

REGULAMENT

Persoană de contact

Pirnus Aurelian

adi.pirnus@practicsa.ro

Structura acționariatului

STRUCTURA 31.12.2020   31.12.2019  
  ACȚIUNI PROCENT ACȚIUNI PROCENT
Acționari persoane fizice 327.352 55.11% 327.361 55.12%
Acționari persoane juridice 266.607 44.89% 266.598 44.88%
TOTAL 593.959 100.00% 593.959 100.00%

Acțiuni

Prin decizia BVB nr. 758/15.07.2015 începand cu data de 17.07.2015 acțiunile Practic S.A. sunt admise la tranzacționare în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de BVB, secțiunea Instrumente financiare listate pe ATS, sectorul Titluri de Capital, categoria Acțiuni.
Valoarea nominală a unei acțiuni este de 69 lei.

INDICATOR 2020 2019 2018
Preț mediu pe acțiune pe piată alternativă de capital (lei/ acțiune) 602.54 594.76 436.88
Profitul net pe acțiune (lei/acțiune) 38.39 40.93 38.34

Indicatori economico - financiari

Indicatori buget 2021

  • Cifra de afaceri:  35.475.521 lei
  • Profitul net: 23.087.208 lei

Indicatori buget 2020

  • Cifra de afaceri: 36.781.598 lei
  • Profitul net: 23.222.224 lei
DENUMIRE INDICATOR 2020 2019 2018
Active totale (lei) 483.576.191 467.855.529 436.766.899
Datorii totale (lei) 69.380.437 37.369.398 41.170.377
Capitaluri proprii (lei) 412.719.443 429.039.694 394.138.248
Cifra de afaceri neta (lei) 36.894.945 36.805.151 35.276.885
Profitul net (lei) 22.836.825 24.308.860 22.772.823