Conducerea sociețătii

Consiliul de administrație are următoarea componență

Ene Mihai

PREȘEDINTE CA

CV

Boldi Sorin Florian

VICEPREȘEDINTE

CV

Onțică-Stănescu Gabriela-Elișor

MEMBRU CA

CV

Conducerea executivă are următoarea componență

Ene Mihai

DIRECTOR GENERAL

Regulament intern CA 

REGULAMENT

Persoană de contact

Pirnus Aurelian

adi.pirnus@practicsa.ro

Structura acționariatului

STRUCTURA 31.12.2019   31.12.2018  
  ACȚIUNI PROCENT ACȚIUNI PROCENT
Acționari persoane fizice 327.361 55,12% 327.361 55,12%
Acționari persoane juridice 266.598 44,88% 266.598 44,88%
TOTAL 593.959 100,00% 593.959 100,00%

Acțiuni

Prin decizia BVB nr. 758/15.07.2015 începand cu data de 17.07.2015 acțiunile Practic S.A. sunt admise la tranzacționare în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de BVB, secțiunea Instrumente financiare listate pe ATS, sectorul Titluri de Capital, categoria Acțiuni.
Valoarea nominală a unei acțiuni este de 69 lei.

INDICATOR 2019 2018 2017
Preț mediu pe acțiune pe piată alternative de capital (lei/ acțiune) 594,76 436,88 437,17
Profitul net pe acțiune (lei/acțiune) 40,93 38,34 51,34

Indicatori economico - financiari

Indicatori buget 2020

  • Cifra de afaceri:  36.781.598 lei
  • Profitul net: 23.222.224 lei

Indicatori buget 2019

  • Cifra de afaceri: 34.896.487 lei
  • Profitul net: 22.374.832 lei
DENUMIRE INDICATOR 2019 2018 2017
Active totale (lei) 467.855.529 436.766.899 447.632.993
Datorii totale (lei) 37.369.398 41.170.377 44.883.331
Capitaluri proprii (lei) 429.039.694 394.138.248 401.679.620
Cifra de afaceri neta (lei) 36.805.151 35.276.885 34.310.927
Profitul net (lei) 24.308.860 22.772.823 30.491.068