Conducerea sociețătii

Consiliul de administrație are următoarea componență

Ene Mihai

PREȘEDINTE CA

CV

Boldi Sorin Florian

VICEPREȘEDINTE

CV

Onțică-Stănescu Gabriela-Elișor

MEMBRU CA

CV

Conducerea executivă are următoarea componență

Ene Mihai

DIRECTOR GENERAL

Regulament intern CA 

REGULAMENT

Persoană de contact

Pirnus Aurelian

adi.pirnus@practicsa.ro

Structura acționariatului

STRUCTURA 31.12.2021   31.12.2022  
  ACȚIUNI PROCENT ACȚIUNI PROCENT
Acționari persoane fizice 327.352 55.11% 327.319 55.11%
Acționari persoane juridice 266.607 44.89% 266.640 44.89%
TOTAL 593.959 100.00% 593.959 100.00%

Acțiuni

Prin decizia BVB nr. 758/15.07.2015 începand cu data de 17.07.2015 acțiunile Practic S.A. sunt admise la tranzacționare în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de BVB, secțiunea Instrumente financiare listate pe ATS, sectorul Titluri de Capital, categoria Acțiuni.
Valoarea nominală a unei acțiuni este de 69 lei.

INDICATOR 2022 2021 2020
Preț mediu pe acțiune pe piată alternativă de capital (lei/ acțiune) 1.150,27 698.78 602.54
Profitul net pe acțiune (lei/acțiune) 63.68 42.85 38.45

Indicatori economico - financiari

Indicatori buget 2023

  • Cifra de afaceri: 40.869.656 lei
  • Profitul net: 24.857.872 lei

Indicatori buget 2022

  • Cifra de afaceri: 38.710.385 lei
  • Profitul net: 35.707.501 lei
DENUMIRE INDICATOR 2022 2021 2020
Active totale (lei) 496.993.622 512.328.691 483.576.191
Datorii totale (lei) 49.247.349 53.540.181 69.380.437
Capitaluri proprii (lei) 447.746.273 458.788.510 412.719.443
Cifra de afaceri neta (lei) 39.386.691 37.682.030 36.894.945
Profitul net (lei) 37.823.836 25.452.225 22.836.825