Societatea emitentă a funcționat din anul 1962 ca organizație comercială locală până în anul 1973, când, în urma reorganizării teritoriului Municipiului București, devine întreprindere comercială locală.

La data de 26.09.1979, prin decizia nr.1515 a Consiliului Popular al Municipiului București, aceasta se reorganizează sub denumirea de Întreprinderea Comercială Locală Alimentară 6, reprezentând principala unitate de comercializare produse alimentare din Sectorul 6 al Municipului București. În anul 1990, după apariția Legii 15/1990, prin Decizia nr.1071 din data de 09.11.1990 a Primăriei Municipiului București, aceasta s-a reorganizat în societate comercială pe acțiuni, cu denumirea Practic, prin preluarea activului și pasivului de la fosta unitate economică de stat ICL Alimentară Sector 6, societatea fiind înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/611/ 1991 atribuit la data de 19.02.1991, având cod de identificare fiscală RO 2774512.

Societatea Practic SA este o societate deschisă, fiind tranzactionată pe piața RASDAQ din luna noiembrie 1996, până în anul 2015, când a fost transferată pe piața AeRO.

Istoricul activității după anul 1990. În primii ani, societatea a continuat activitatea de operare a unităților de alimentație publică de proximitate – vechile alimentare – și a început activitatea de închiriere a unora dintre spații. Dinamica activității comerciale tradiționale a fost evident descrescătoare, având în vedere că dezvoltarea comerțului modern a condus, în primă fază, la scăderea activității vechilor structuri comerciale.

Din acest motiv, începând cu anul 2002, domeniul principal de activitate a devenit cel de inchiriere și subînchiriere a bunurilor imobiliare deținute de societate, obiect principal de activitate care a fost menținut până în prezent, respectiv Cod CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. În spațiile deținute de societate au funcționat în această perioadă unități de comerț alimentar și nealimentar, sucursale bancare, farmacii, unități de alimentație publică etc. În acest fel, societatea a devenit în ultimul deceniu și jumătate unul din principalii operatori de spații comerciale și de servicii din București. În paralel, întrucât prin dezvoltarea marilor platforme comerciale moderne, declinul comerțului stradal tradițional s-a accentuat, societatea a decis elaborarea unor studii de fezabilitate și de impact în vederea dezvoltării prin investiții a acelor locații care puteau asigura în viitor un potențial economic mai important. Din acest motiv, societatea s-a implicat în mai multe tranzactii imobiliare, achiziționând în perioada 2001 – 2015, atât terenuri cât și clădiri, astfel încât portofoliul imobiliar al PRACTIC SA de astăzi este diferit de cel inițial, iar potențialul economic al proprietăților noi achiziționate asigură o perspectivă importantă pentru anii următori.